Topluluğumuz daha önce İİBF’de uzun yıllar boyunca Fransızca hazırlık alan öğrencilerin tamamen kendi çabalarıyla gayrı resmi olarak faaliyetlerini sürdürmüş olup, 2014 Eylül ayında üniversitemiz toplulukları arasına resmi olarak olarak girmiştir. Bu noktada Fransızca dilini seven öğrencilerin gelecek yıllarda bu topluluğu daha aktif olarak kullanacağı inancındayız.

Amacımız

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, birlikte çalışma ve dinlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, yeni ilgi alanlarına yönelmeleri ile kültür, sanat ve sportif aktivitelere katılmalarını temin etmek, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirerek kişiliklerinin oluşumuna katkıda bulunmak. Ayrıca gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

Üniversitemiz bünyesinde, özellikle Fransız dili ve kültürüyle ilgilenen ciddi bir öğrenci ve öğretim üyesi yoğunluğu var. Bu durum aynı zamanda Türkiye ve Dünya için de geçerli, yani Fransızca bilen ve Fransız kültürüne ilgi duyan ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bizim üniversitemizin eksiği ise, ciddi başarılara, organizasyonlara, çalışmalara imza atabilecek bu topluluğun iletişim halinde olmasını sağlayacak ve bunları ortak projeler etrafında birleştirerek çalışmaya motive edecek bir topluluğun olmaması.

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye çapında öğrenciye ve öğrenci topluluklarına verdiği destekle tanınan bir üniversite. Bizim isteğimiz de kurmak istediğimiz topluluk sayesinde üniversite destek ve imkânlarından yararlanarak isteklerimizi hayata geçirmek ve gerek üniversitemizin, gerekse bireysel olarak bizlerin hanesine birer artı daha eklemek. 

1) Kültürel:

  • Fransız kültürünü daha yakından tanımak isteyen öğrencilere (Fransızca bilsin veya bilmesin) Fransız kültürünü; Türk kültürünü daha yakından tanımak isteyen yabancı öğrencilere ise (Türkçe bilsin veya bilmesin) Türk kültürünü tanıtmak.
  • Fransız kültürünü Türkiye’de, Türk kültürünü de Fransa’da, değişim yapan öğrenciler vasıtasıyla, tanıtmak.
  • İki zengin kültür arasındaki arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek. 

2) Dil:

  • Fransızca dilini geliştirmek isteyen öğrencilere uygun fırsatlar sunarak onların Fransızcalarını geliştirmelerini sağlamak. Aynı şekilde Türkçesini geliştirmek isteyen Fransızca konuşan (Francophone) öğrencilere de uygun fırsatlar sunarak bu öğrencilerin de Türkçelerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

3) Profesyonel:

  • Antalya’da ve Türkiye’de sayısı yeterince fazla olan Fransız şirket yetkilileri ile görüşerek öğrencilerin staj/iş bulmaları konusunda aracılık yapmak.
  • Francophone öğrencileri arasında bir ağ oluşmasını sağlamak ve öğrenciler henüz hazırlık sınıfındayken profesyonel anlamda bir yol çizmelerine yardımcı olmak. 

4) Eğitim- Değişim: 

  • Fransa’da yüksek öğrenimini yapmak isteyen öğrencilere yol göstermek ve değişim programları ile Fransa’ya gidecek öğrencilere de her anlamda (Dil, hazırlanması gereken dosyada bulunması gerekenler, v.b) yardımcı olmak.