• Birleşmiş Milletlerin resmi ve hali hazırda kullanılan dilidir.
 • Beş kıtada 43 ülkede 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulur.
 • 25'ten fazla Afrika ülkesinde ticaret ve iş hayatının resmi dilidir.
 • Bütün İngilizce kelimelerin neredeyse yarısı (%40-50)si Fransızcadan gelir.
 • İnternet'in ikinci dilidir.
 • Dünyanın en geniş ticari bloklarından olan Avrupa Birliği'nin resmi dilidir.
 • Fransa dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir.
 • Kanada'da İngilizce ile birlikte ikinci dil olarak kullanılır.
 • Mutfak kültürünün, modanın, kişisel otomobil ürünlerinin, mimari, sanat, tiyatro ve dansın uluslararası dilidir.

Sadece 25 öğrenci kontenjanı bulunan Fransızca hazırlık programının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Deneyimli Fransız hocalardan haftada 24 saat eğitim
 • Başlangıç seviyesinden başlayarak iyi bir seviyeye (B1) ulaşmak
 • Fransız Büyükelçiliği desteği ve burs olanakları
 • Erasmus programı ile bir ya da iki dönem eğitim/staj olanağı
 • Yaz aylarında Fransız şirketlerde staj ve iş imkanları
 • Multimedya destekli eğitim

Amacımız

 • Öğrenci merkezli öğrenme fırsatları oluşturmak,
 • Öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırarak işlevsel bir eğitim ortamı hazırlamak,
 • Dilin kültürle olan bağına dikkat çekerek öğrenilen dilin etkinliğini zenginleştirmek,
 • Ezberci olmayan anlamlı öğrenmeye dayalı rafine bilgi kazandırmak,
 • Yabancı dil eğitiminde öngörülen dört temel beceriyi (dinleme-konuşma-okuma-yazma) iletişimsel dil becerilerinden yararlanarak aktif hale getirmek. 

Fransızca Hazırlık Koordinatöru: Giyom Codron: 0537 68 38 624 codronguillaume@hotmail.com